Geek Girl Mini

2013 började jag hålla teknikgrupper efter skoltid, för tjejerna som gick i den årskurs 5 där jag undervisade. Jag kallade det Geek Girl Mini, efter förebilden Geek Girl Meeetup.

Våren 2016 fick jag och Marie Gustafsson Friberger pengar från internetfonden för att sprida konceptet runt om i landet. Vårt arbete går att se på geekgirlmini.se