Om mig

Jag gick ut lärarhögskolan 1998 (- på nittonhundratalet! Galet, jag vet.) Den största delen av mitt yrkesverksamma tid har jag jobbat på Kvarnbyskolan i Rinkeby, vilket har kommit att prägla min inställning till skola och undervisning. Att ha 17 olika nationaliteter i klassen gör att individualisering är ett måste och jag älskar att leta nycklarna till varje elev. Kanske lite extra mycket de där som inte är så lätta att hitta fram till.

2012 gick jag en kurs i programmering och blev frälst. Jag började missionera om programmering i grundskolan och lyckades nå fram rätt bra. Det tog helt över mitt liv och under några år jobbade jag enbart med att skriva böcker, göra TV, radio och föreläsningar och webbutbildningar om programmering, internet och digital kompetens.

Sedan augusti 2018 jobbar jag deltid som lärare i svenska som andraspråk och engelska i åldrarna 1-6, på Hamnskolan i Stockholm. På den andra halvan är jag ordförande i föreningen Surfa Lugnt och försöker realisera olika projekt som poppar upp i mitt huvud.

Kontakta mig gärna!