Föreläsningar

Från föreläsning på slottet.

Jag föreläser gärna om mitt arbete med digitalisering i skolan, om programmering på låg- och mellanstadiet, hur internet fungerar eller för föräldrar om hur man ska tänka kring sitt barns internettande.

Jag tar mellan 10.000 – 30.000 + moms, för en föreläsning, beroende på tidsåtgång, resväg och förberedelse.