Välkommen

Jag har många strängar på min lyra, eller en kaka med många lager, beroende på hur man vill se det. Kaka ligger nog närmare till hands än en lyra faktiskt. Jag gillar kakor. Och glass. Nåja, jag hoppas du hittar något som passar. Välkommen till min värld!

Karin

Programmera Mera!

Programmera mera är ett barnprogram om programmering, producerat av UR och programlett av mig. Jag har även skapat det mesta av innehållet i programmen och lärarhandledningen som hör till. Förutom programmen finns tio klipp med lektionstips som kan vara till nytta för alla som är nyfikna på programmering.

Programmera mera 2.0 är producerat för mellanstadiet, men liksom första säsongen funkar utmärkt för förskolan, så kan dessa program användas uppåt och neråt i åldrarna. Andra säsongen består av 8 avsnitt med tydliga teman. Det är färre uppgifter som utförs av deltagarna, men istället finns en visualiseringsfilm och ett inslag med experter i varje avsnitt. Även här finns lektionstips och en lärarhandledning.

 

Programmera mera 2.0 finns även som radio. 8 avsnitt på 14 minuter där jag pratar med barn om hur de ser på datorer, spel, internet och alla andra ämnen som avsnitten i TV-programmen hanterar.  Radio är en något underskattad läromedelsform. Jag tycker det är fint att lyssna på barnens resonemang och kan ge bra öppning för diskussioner i klassen.  Frågorna som jag ställer till barnen är i stort sett samma som jag har skrivit in i lärarhandledningen till TV-programmen 2.0.

 

 

Dessutom finns en serie om 16 korta uppdrag som vi producerade som en form av ”julkalender” i december 2017. Varje avsnitt på ca 2 minuter tar upp ett begrepp och jag ger ett uppdrag som kan göras i klassrummet, på fritids eller i läxa. Varje avsnitt är också kopplat till ett avsnitt av Programmera mera och Programmera 2.0. Kolla in karinsuppdrag.se

Så funkar internet

Så funkar internet är en så gott som komplett guide till hur internet fungerar, fast nedbrutet så att barn och VUXNA kan förstå. Troligtvis är det fler vuxna än barn som längtar efter den här boken. För barn är internet ungefär lika spännande som luft. För vuxna är det lika nödvändigt att lära sig om internet, som det är att förstå att luften består av molekyler. I Så funkar internet är allt samlat i kortformat på 59 sidor.

Digitalisering av skolan

Min viktigaste uppgift de senaste åren har varit att kämpa för att få skolan att bli digitalt kompetent på riktigt. Att vara digitalt kompetent är mer än att kunna hantera verktyg. Det handlar om att förstå hur tekniken fungerar, att förstå att vi befinner oss i ett globalt sammanhang och hur det påverkar oss, vi måste förstå vårt eget agerande och hur olika verktyg påverkar oss och vi måste förstå att det digitala bygger på kod.

Arbetet för att digitalisera skolan finns dokumenterat på sidorna teacherhack viprogrammerar

Geek Girl Mini

2013 började jag hålla teknikgrupper efter skoltid, för tjejerna som gick i den årskurs 5 där jag undervisade. Jag kallade det Geek Girl Mini, efter förebilden Geek Girl Meeetup.

Våren 2016 fick jag och Marie Gustafsson Friberger pengar från internetfonden för att sprida konceptet runt om i landet. Vårt arbete går att se på geekgirlmini.se