Programmera Mera!

Programmera mera är ett barnprogram om programmering, producerat av UR och programlett av mig. Jag har även skapat det mesta av innehållet i programmen och lärarhandledningen som hör till. Förutom programmen finns tio klipp med lektionstips som kan vara till nytta för alla som är nyfikna på programmering.

Programmera mera 2.0 är producerat för mellanstadiet, men liksom första säsongen funkar utmärkt för förskolan, så kan dessa program användas uppåt och neråt i åldrarna. Andra säsongen består av 8 avsnitt med tydliga teman. Det är färre uppgifter som utförs av deltagarna, men istället finns en visualiseringsfilm och ett inslag med experter i varje avsnitt. Även här finns lektionstips och en lärarhandledning.

 

Programmera mera 2.0 finns även som radio. 8 avsnitt på 14 minuter där jag pratar med barn om hur de ser på datorer, spel, internet och alla andra ämnen som avsnitten i TV-programmen hanterar.  Radio är en något underskattad läromedelsform. Jag tycker det är fint att lyssna på barnens resonemang och kan ge bra öppning för diskussioner i klassen.  Frågorna som jag ställer till barnen är i stort sett samma som jag har skrivit in i lärarhandledningen till TV-programmen 2.0.

 

 

Dessutom finns en serie om 16 korta uppdrag som vi producerade som en form av ”julkalender” i december 2017. Varje avsnitt på ca 2 minuter tar upp ett begrepp och jag ger ett uppdrag som kan göras i klassrummet, på fritids eller i läxa. Varje avsnitt är också kopplat till ett avsnitt av Programmera mera och Programmera 2.0. Kolla in karinsuppdrag.se