Koden till digital kompetens

Hösten 2015 kom min första bok Koden till digital kompetens ut på Natur och Kultur.

Boken består av två delar. Den första delen är en introduktion till begreppet digital kompetens och går igenom det som jag anser viktiga delar: att förstå systemet, att förstå sammanhanget och att förstå sin egen del. Den andra delen handlar om programmering och är en genomgång av olika begrepp som är viktiga att ha koll på, samt lite metodtips.

När man, som jag, är helt novis på programmering blev det många nya begrepp och ny information. I gengäld fick jag verkligen lust att prova på vissa av övningarna med mina elever. Koden till digital kompetens är välskriven och med sin detaljerade innehållsförteckning kan den användas som uppslagsbok och handbok på alla skolans stadier.

Recension i BTJ-häftet nr 4, 2016.
Lektör Marianne Ericson