Digitalisering av skolan

Min viktigaste uppgift de senaste åren har varit att kämpa för att få skolan att bli digitalt kompetent på riktigt. Att vara digitalt kompetent är mer än att kunna hantera verktyg. Det handlar om att förstå hur tekniken fungerar, att förstå att vi befinner oss i ett globalt sammanhang och hur det påverkar oss, vi måste förstå vårt eget agerande och hur olika verktyg påverkar oss och vi måste förstå att det digitala bygger på kod.

Arbetet för att digitalisera skolan finns dokumenterat på sidorna teacherhack viprogrammerar