Expert

Med jämna mellanrum blir jag anlitad som expert i frågor som har med digitalisering, internet och programmering att göra. Oftast är det fråga om korta inhopp, men vissa uppdrag är mer permanenta.

Prins Carl-Philip och Prinsessan Sofia startade en stiftelse i samband med sitt bröllop. Stiftelsen ska bland annat stötta arbete för att minska näthat. För att veta vilka insatser som ska göras har stiftelsen samlat ett expertråd, där jag har äran att ingå.

Stockholms stads Programmeringskommission, där vi jobbar med att på effektivt sätt implementera programmering i stadens alla skolor.

Tidigare uppdrag:

Under 2016 var jag del i Berättarministeriets referensgrupp.

Framtidens språk, var det första råd som började jobba med frågan om programmering i skolan, hösten 2013. Sommaren 2016 bestämde vi oss för att vårt jobb inte längre behövdes, i och med att Skolverket lagt fram sitt förslag på hur programmering ska skrivas in i läroplanen.