Föreläsningar

Jag föreläser en hel del, om än inte lika ofta som förr. Oftast pratar jag om vikten av riktig digital kompetens, inte något digitalt ytflyt som unga ofta har. Det vill säga, de är duktiga på att använda verktyg, men vet inte hur de fungerar på djupet.

Jag gör i regel inga workshops i programmering om inte förutsättningarna är väldigt bra. Något som ofta försvårar är för stora skillnader i bakgrundskunskap och att deltagare inte har med sig datorer.

Jag tar mellan 10.000 – 20.000 + moms, för en föreläsning, beroende på tidsåtgång, resväg och förberedelse.